Publications


Book

Den meningsfulde oplevelse. Værdibaseret oplevelsesdesign (2011). Aarhus Universitetsforlag.

Book chapters

To Meet without Actually Meeting – Cultural Models of Virtual Rituals in 3D Cyberspace. (2011). In: Geertz, W. A. & Jensen, S. J. (eds.): Religious Narrative, Cognition and Culture.  Equinox Press, London. 

Design af oplevelser (2007). In: Oplevelsesøkonomi: Produktion, forbrug og kultur. Redigeret af Jørgen Ole Bærenholdt og Jon Sundbo. Samfundslitteratur.

Bevidstgørende design (2004). Heilesen, S. (ed.): Det digitale Nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde  Universitetsforlag.

The Design of Public Virtual Spaces in 3D Virtual worlds on the
Internet (2002). In: Qvortrup, L. (ed.): Virtual Space. Spaciality in Inhabited 3D worlds. Springer-Verlag, London.

Articles

The Performance of Cyberspace: An Exploration Into Computer Mediated Reality. With Barbatsis, G. & Fegan, M. (1999). Electronic Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 5. Issue 1, September.  Annenberg School for Communication. University of Southern California. 

Forestillingen om Cyberspace - på opdagelse i den computermedierede
verden. Sammen med Barbatsis, G & Fegan, M. (1999). In: Jensen, J. F.(ed.): Internet, World Wide Web og Netværkskommunik@tion (FISK-serien nr. 4).  Aalborg Universitetsforlag. Aalborg.

Internettets sociologi - et spørgsmål om virtuel kultur (1999). In: Jensen, J. F.(ed.) : Internet, World Wide Web og Netværkskommunik@tion (FISK-serien nr. 4). 
Aalborg Universitetsforlag. Aalborg.

Asgård - et forslag til anvendelse af sociokulturelle resurser ved overføring af
informationsteknologisk kompetence i nye indlæringsmiljøer (1995). In: Børn og Medier. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 35. August 1995. Linde Tryk. Risskov.

Translated articles

La representación del ciberespacio: Una exploración en la realidad
mediatizada por los ordenadores.
Gretchen Barbatsis , Michael Fegan
y Kenneth Hansen (2000 ). In: en.red.ando, nr 65.  

Papers

Experience ethics - the development of sustainable experience design?Paper delivered to the conference: "Innovating the Experience Economy" Roskilde University, june 11-12, 2012.

Digital art forms as experience designs for international development?
Paper presented to the FILE Symposium - Festival Internacional de Linguagem Electronica, Sao Paulo July 27th - 30th 2010.

Global Experience Design for Development? - The Case of Digidi Ghana.
Paper presented to the conference Cultural Production and Experience - Strategies, design and everyday life. Roskilde University, november 13-14 2008. Full paper (pdf)

Evolutionary experience design – the case of Otopia (2006).
Paper præsenteret til oplevelsesseminar arrangeret af Center for Oplevelsesforskning på Hotel Comwell i Roskilde 3-4 februar 2006.

Otopia – the generative design of a computer sports performance (2005).
Paper præsenteret på den 8. internationale konference om generativt design I Milano, 15-18 december 2005. Trykt i: Generative Art 2005 – Procedings. Edited by professor Celestino Soddu, Generative Design Lab, DIAP, Politecnico de Milano University. AleaDesign Publisher. Download

Paper præsenteret på konferencen "Navigating in Chaos" 13-14 maj på Aalborg
Universitet om forskningsbibliotekernes udvikling:
www.swiminfo.dk/pdf/Performativebiblioteker.pdf

Dekoherens i performative rum (2003).
Paper præsenteret på seminar i "Spilforskning.dk" i Odense, 28-29. August. http://www.spilforskning.dk/gameapproaches/GameApproaches5.pdf

The Dramaturgy of a Virtual Reality Theatre Performance (2002).
Paper on the “Orakel” project –  Keynote presentation at the Medi@Terra Festival in Athens, december.

Virtual interactions - the performance of a new media (1999).
Point of view delivered to the Interactive Urban Landscape project at the
seminar "Disturbances" in Copenhagen, the 6-8th December.

Trinket og Midnight Madness blev gift - eller blev de? En kognitions-
etnologisk analyse af ritualstrukturer og rituel praksis blandt avatarer
i 3D cyberspace (1999). Paper præsenteret på  konferencen: "Cyberkultur og Teknologi", Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 26-27. Maj. Download->

Cyberspace - en introduktion til 3D cyberspace.
Kompendium udarbejdet på baggrund af proceedigns fra konferencen VRML95 ved San Diego Supercomputing Centre. Institut for Kommunikation, Aalborg UNiversitet.

Working papers


Stakeholders and meaning – some hermeneutic reflections on applied normative stakeholder theory (2015). Working paper presented at course in stakeholder analysis.

Det performative rum (The Performative Space) (2002).
Arbejdspapir vedr. udvikling af performative og interaktive rum på RUC.

Virtuel surrealisme - på opdagelse i den indre geografi (2001).
Arbejdspapir: Forslag til en målsætning for den kreative anvendelse af virtual reality på AUC.

Editorials

Den meningsfulde oplevelse. Kommentar, Dagbladet Information 4. februar 2008.

Vi lever i en magisk verden. Julekronik. Dagbladet Information, 24. december 2002.

Den virtuelle kulturs paradoks. Kronik i Dagbladet Information. 13. August 1999.

Den virtuelle offentlighed. Forslag til virtuelt etisk råd. Kronik i Dagbladet Information. 30. maj 1994.

Newspaper features

Svenske muskler AB
Feature om mikroeleltroniske robotarme. I "Univers" Berlingske Tidende 18. marts 1997.

Nanoteknologien vinder terræn
Artikel om nyt "nanoskop" lavet med en spids af buckminsterfulleren. 26. november 1996.

Fremtidens computer bygges af nanochips
Interview med Kjeld Schaumburg, leder af Center for anvendt nanteknologi. 26. november 1996.

En sky af mikrorobotter
Reportage fra UCLA om frontforskning i bevægelige mikroeletroniske systemer. Interview med Kristopher Pister. 1. oktober 1996.

Atomer på arbejde
Reportage fra BioSoft om industriel anvendelse af nanoteknologi. I: "Univers" Berlingske Tidende 29. oktober 1996.

Et rumtårn af diamanter
Reportage fra NASA Ames om buckminsterfulleren og visonen om en nanoteknologisk rumelevator. "Univers" Berlingske TIdende 15. oktober 1996.

Molekylefængslet
Introducerende feature om DNA-nanoteknologi. I "Univers", Berlinske Tidende, 17. september 1996.

Atomfabrikken
Reportage fra Xerox PARC om molekylær nanoteknologi. I: "Univers", Berlingske Tidende, 3. september 1996.

Det Globale Bibliotek
Introducerende artikel om World Wide Web. Weekendavisen Bøger, (17-23. marts 1995)

Internet Radio.
Introducerende artikel i P1s programblad "EMIL", tillæg til Weekendavisen (30. marts 1994)

Computere i folkestyrets tjeneste. 
Artikel på baggrund af cand mag.- speciale om det virtuelle byråd i Ravnsborg på Lolland Falster. Forsiden på ”Computer”,
Politiken 12. maj 1994.

Book reviews

Horgan, J. (1996): The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age. Helix Books Addison Wesley. Anmeldt i "Univers" videnskabsjournalitisk tillæg til Berlingske Tidende. November 1996.

Crandall, B.C. (ed.) (1996): Nanotechnology - Molecular Speculations on Global Abundance. The MIT Press. CCambridge Mass. London. Anmeldt i "Univers" videnskabsjournalitisk tillæg til Berlingske Tidende. 29. Oktober 1996.

Markley, R. (1996) (ed.): Virtuel Realities and Their Discontents. The John Hopkins University Press. Baltimore.
Moser, M. A. & MacLeod, D. (1996) (eds.): Immersed in Technology. Art and Virtual Environments, The MIT Press. Cambridge, Mass. 

Ess, C. (1996) (ed.): Philosophical Perspectives on Computer Mediated Communication. State University of New York Press. Albany.

Loader, B. (1997) (ed.): The Governance of Cyberspace. Politics, Technology and Global Restructuring. Routledge. London.
Anmeldt i MedieKultur vol. 27. 1997. Samlet anmeldelse.  Download ->

Slouka, M. (1995): War of the Worlds. Cyberspace and the High-tech assault on Reality. Basic Books. Harper Collins. New York, Anmeldt  i Harddisken , september 1996.

Film reviews

Emmerich, R. (1996): Independence Day
Anmeldt i Harddisken, juli 1996.

Cronenberg, D. (1996): Crash
Feature om filmen og forfatteren bag, J.G. Ballard. I Alfabet, DRP1.

Radio reports (selected)


Big Data and human development
Report from Symposium on Big Data and Human development at The Oxford Internet Institute, Oxford University. Thematic section with four interviews, about the use of Big Data in developing countries. Harddisken, DR P1, October 2016. 

Brain in a box
Interview with Anirban Bandyopadhyay, Senior Scientist at the National Institute for Materials Science in Japan. Anirban Bandyopadhyay is leading the research in building an artificial brain through the development of self assembling proteins and 3D printed brain cavities. Harddisken, DR P1, Mai 2016.

AI in the Amazon
Report from Medical Informatics Laboratory of the School of Medicine of Pará State University, Brazil. Story about the work with Artificial Intelligence in fighting infectious diseases in the Amazon. Harddisken DR P1. February 2016.

Kathmandu Living Lab
Report from Kathmandu Living Lab in Nepal. Story about the work with OpenStreet Mapping and drones in relation to the major earthquakes in 2015, Harddisken DR P1.

Netneutrality
Report from Brasilia, Brazil. Story about the brazilian governments plans for the future development of the internet. Focus on the principle of netneutrality.
Danish Broadcasting System (DR) "Harddisken", January 24th 2014

The "Marco civil"
Report from Brasilia, Brazil. Story about the Brazilian government's plans for the future development of the internet. Focus on the Brazilian declaration of internet rights, the "Marco civil".
Danish Broadcasting System (DR) "Harddisken", January 24th 2014

Skylon
Report on the development of the new "Sabre" jet-engine. The engine will give the spaceplane "Skylon" the ability to travel 5 times the speed of sound in the atmosphere and to leave it all together. Danish Broadcasting System (DR) "Harddisken", September 2013. See also: www.parallakse.dk

The Alcubierre warp Drive.
Interview with Miguel Alcubierre. Feature about the theoretical breakthrough for an actual "warp drive" made by Mexican theoretical physicist Miguel Alcubierre. Danish Broadcasting System (DR) "Harddisken", November 2013. See also www.parallakse.dk

IT som udviklingsredskab - Digidi i Ghana
Sektion i Harddisken om andelsselskabet Digidis arbejde med at skabe en afdeling i Ghana. Digidi sælger ghanesisk musik i en fair trade model på nettet. Reportage fra Accra. Feature about the project Digidi Ghana, a fairtrade music collaborative on the net. Reports from Accra in Ghana during the development of an "upload-center".

Katastrofekommunikation
Indslag om hvordan man bruger sattelitbaseret remote sensing og geografiske informations-systemer til at imødegå epidemier efter store katastrofer som fx Tsunamien i Asien i 2004. Interview med Flemming Konradsen fra International Sundhed på Københavns Universitet.

Ezmo
Indslag om ny fildelingstjeneste og copyright.
Harddisken, juni 2007.

Global hybris
Menneskeheden i krig mod det globale økosystem. Interview med Bent Ølgaard om Gregory Bateson og den økologiske krise.
Harddisken, juni 2007.

CO2-nation
Et enormt landsdækkende rørsystem til håndtering af ti milliarder liter CO2 skal bygges. Fra  alle dele af landet skal væsken pumpes gennem landskabet. Og ned under Havnsø. Harddisken, juni 2007.

Xanadu
Interview med Ted Nielson, opfinderen af hyperlinket og meget mere. Fra The Oxford Internet Institute. Harddisken, maj 2007.

Bitland
Reportage fra åbningen af Danfoss Universes nye udstilling i Nordborg på Als. Interview med videnskabsformidler Peter Hesseldahl. Harddisken, maj 2007

Climate prediction
BBC har sammen med Earth Science på Oxford University bedt internetbrugerne om at deltage i verdens mest ambitiøse klimaberegningsforsøg. Resultatet er ubehagligt tankevækkende. Harddisken, DR P1, april 2007

Rummet som computer
Interview med Jacob Bardram, ny professor i ubiquitous computing på IT-Universitetet i København.
Harddisken, Januar 2007

Mediated
Reportage fra medieforskeren Thomas de Zengotitas besøg hos Enlighten Next-bevægelsen på Østerbro i København.
Harddisken, december 2006

Proteinernes musik
Indslag om amerikanske biologers arbejde med at bruge generativ musik til at genkende proteinmolekyler fx for kogalskab.
Harddisken, november 2006

Zonemaster
Indslag om de første stedbaserede spil til mobiltelefonerHarddisken, december 2001

Site Seing Zoom
Indslag om ny performance af Hotel Pro Forma.
Harddisken, marts 2001

Bowling alone
Indslag om internettet som et medie, der trækker os ud af verden og ind i os selv. Harddisken, februar 1999

Virtuelt bryllup
Reportage fra brylluppet - verdens første - mellem Trinket og Midnight Madnes i 3D cyberspace. Harddisken, maj 1998

Det rigtige cyberspace
Reportage fra Monterey i Californien om konstruktionen af det første 3D cyberspace Harddisken, april 1998

Circle of Fires virtuelle by AlphaWorld
Reportage fra Newburryport lidt nord for Boston, besøg på verdens første 3D cyberspaceproducent "Circle of Fire". Harddisken 16. april 1998

Diamantalderen
Interview med Neal Stephenson fra hans hjem i Seatle. Stephenson introducerer her, ekstremt visionært,  bl.a. Metaverset, Earth (det senere Google Earth) og farerne ved molekylær nanotekonologi.
Harddisken 1996. Overspillet fra bånd til nettet i anledning af Harddiskens 15. års jubilæum januar 2009.

War of the worlds
Interview med Marks Slouka i San Diego, forfatter til kritisk bog om online verden. Omtale af Black Sun, et af de første 3D cyberspace systemer, interview med chefudvikleren, Harddisken 1996.

Internet radio
First danish broadcasting of radio from the net. Harddisken maj 1994.

Virtuelle byer
Interview med medieforsker James Gibs om fremtidens medier: digitale byer på nettet. Marts 1994.

VR TV report


OZONE
Report from the worlds first dance-club in 3D cyberspace.
First danish VRTV-report with on-line avatars. In Harddisken Color. DR1.1997.

Websites


Parallakse
Word press website om ny rumforskning. Produceret med støtte fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. (2013)

MOL
Multisite word press blog produceret for Master i oplevelsesledelse på RUC. Integreret i RUCs designskabelon. (2012)

Muligheden af en ø
Word press website produceret CRT på Bornholm med støtte fra den Europæiske Socialfond. (2009)

Science site
Første danske forsøg med formidling af videnskab på nettet (1997). Indpasning af features om nanoteknologisk grundforskning i USA. Produceret af Ernest Film Aps.

Virtuel kultur
Første danske forsøg med kulturtidskrift på nettet (1995). Uafhængig produktion.

Manuscripts (for experimental theatre)


Oracle - Virtual Reality Theater Performance. (2001).
Manuskript til en generativ teaterforestilling for CAVE, Panorama og Internet. Opført i VR Media Lab, Aalborg Universitet. Her manuscript til udgave adapteret til radio (2006). Download

Sphere - en forholdsvis romantisk forestilling i tre scener (2006)
Radiodrama. Ikke opført.