Kenneth Hansen
Cand.mag. og ph.d.

Kontakt: kehanzen@gmail.com, keha@ruc.dk.

Forsker, journalist, underviser og udviklingskonsulent. 

Pt. ekstern lektor på Erhvervsøkonomi på RUC. Tilknyttet Sambach, Virksomhedsstudier og Master i Socialt Entreprenørskab. Censor ved det Erhvervsøkonomiske censorkorps.

Udvikler og producerer journalistiske historier og projekter via medie- og konsulentvirksomheden ”First Light”.

Min baggrund er oprindeligt i kommunikation og IT. Jeg har skrevet speciale og ph.d. om internettet og om kultur i 3D cyberspace. En del af dette arbejde er afrapporteret som bogkapitler og artikler, ofte med fokus på den nyeste teknologi og de nyeste medier.

Jeg har mange års erfaring med udvikling af IT baserede oplevelsesdesign og læringsorientrede procesdesign. Jeg har ledet såvel meget store, som ret små projekter. Min indstilling til ledelse er processuel og meningsorienteret.


Website: keha.aze.dk

Aktuelle aktiviteter


Forår 2020
Vejledning: Kandidatuddannelserne Virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (dansk og engelsk) og Master in Social Entrepreneurship and Management. Fokus: innovation og entreneurskab.

Efterår 2019
Vejledning: Kandidatuddannelserne Virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (dansk og engelsk) og Master in Social Entrepreneurship and Management. Fokus: innovation og entreneurskab.

Forår 2019
Vejledning: Kandidatuddannelserne Virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Master in Social Entrepreneurship and Management. Fokus: innovation og entreneurskab.

Efterår 2018
Vejledning: Kandidatuddannelserne Virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Master in Social Entrepreneurship and Management. Fokus: innovation og entreneurskab.

Forår 2018
Vejledning: Kandidatuddannelserne Virksomhedsledelse og virksomhedsstudier. Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Master in Social Entrepreneurship and Management. Fokus: innovation og entreneurskab.

Efterår 2017
Ophold i Minas Gerais i Brasilien. Vejledning via skype af praktikstuderende på Master in Social Entrepreneurship and Management. Censoropgaver for det Erhvervsøkonomiske Censorkorps.


Forår 2017
Vejledning: 3. semester, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, RUC. HA/Merit. Kandidatvejledning: Virksomhedsstudier. Specialevejledning: Master i Socialt Entreprenørskab og ledelse.

Kursus i "Videregående kvalitative metoder", den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, RUC. HA/Merit. 4. semester. RUC.

Del af kursus i "system evaluation and user studies" Kandidatuddannelsen i Informations- og kulturformidling, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. Specielt fokus på mixed methods.

Radioreportage: Big Data bor i London. Orientering om Big Data/AI opstarts i London. Besøg på virksomhederne "Signal", "Status Today" og "Aire". 20. januar. Hør indslag.


Efterår 2016
Vejledning: 3. semester, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, RUC. HA/Merit. Vejledning: Master i Socialt Entreprenørskab.

Radioreportage: Temasektion i Harddisken, DR P1: "Big Data and human development", orientering fra Symposium på Oxford Internet Institut, Oxford Universitet. 4 indslag om brug af Big Data i udviklingslande. 21. oktober. Hør indslag.

Forår 2016
Radiointerview med Anirban Bandyopadhyay, Seniorforsker på the National Institute for Materials Science i Tokyo. Anirban Bandyopadhyay bygger biologisk kunstig intelligens ved at udvikle selvsamlende hjerneproteiner og lægge dem i 3D printede hjerneskåle. Maj 2016. Harddisken, DR P1.

Vejledning og undervisning. 4. semester sambach, HA Merit. Roskilde Universitet.

Kursus i videregående kvalitativ metode, Sambach 4. semester. Roskilde Universitet.

Space feautures. Videreførsel af projektet "Parallakse". Produktion af 8 journalistiske features om ny rumforskning på uafhængig website: www.parallakse.dk. April 2016.

Radioreportage fra Medical Informatics Laboratory of the School of Medicine of Pará State University, Brasilien. Om arbejdet med at bruge kunstig intelligens til at bekæmpe smitsomme sygdomme i Amazonas. Harddisken DR P1.


Efterår 2015:

Kursus i stakeholder analyse med udgangspunkt i virksomhedsetik. Kursus på engelsk på Master in International Business Management, Roskilde Universitet.

Kursus i vidensformer og videnskabsteori. Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. 1. semester i Informations- og kulturformidling.

Kursus i "system evaluation and user studies" Kandidatuddannelsen i Informations- og kulturformidling, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet.

Vejledning og undervisning. 3. semester sambach, HA Merit. Roskilde Universitet.

Radioreportage fra Kathmandu Living Lab i Nepal. Om arbejdet med OpenStreet Mapping og droner i forbindelse med jordskælvene i 2015, Harddisken DR P1.

Forår 2015
Kursus i "Strategisk kommunikation" på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. 2. semester i Informations- og kulturformidling.

Kursus i stakeholder analyse med udgangspunkt i virksomhedsetik. Master program i Informations- og kulturformidling. Københavns Universitet.

Kursus i videregående kvalitative metoder, RUC.

Vejledning på Sambach på RUC (primært 4. semester, HA merit).

Radioindslag fra Palo Alto i Califoniern. Interview med Steven Omuhundro om farerne ved kunstig intelligens, Harddisken DR P1.

Efterår 2014

Kursus i "vidensformer" på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet. 1. semester i Informations- og kulturformidling.

Kursus på Virksomhedsstudier, International Business Management, Roskilde Universitet i stakeholder analyse med udgangspunkt i virksomhedsetik.

Vejledning på Sambach på RUC (primært 3. semester, HA merit).

Forår 2014


Reportage fra Brasilia. Interview med Brasiliens internetminister. Indslag om Internet governance specielt med fokus på de brasilianske planer om et "eget" net og om en global stakeholder-proces for etableringen af en egentlig grundlov for Internettet.

Indslagene kan høres her: "Brasilien bygger sit eget internet".

Tilknyttet virksomhedsstudier og sambach på RUC, hvor jeg vejleder grupper, og underviser på et kursus i kvalitativ metode. Endvidere tilknyttet et grundkursus i projektledelse.

Efterår 2013


Undervisning og vejledning. Den samfundsfaglige basisuddannelse og Virksomhedsstudier. Kursusbidrag i virksomehedsetik (3 forelæsninger på dansk og engelsk), kursus i stakeholderanalyse for den internationale masteruddannelse i virksomhedsledelse (på engelsk).

Udvikling af featurebaseret website om ny rumforskning: parallakse.dk.

Produktion af to radioindslag til Harddisken DR P1:

Interview med Miguel Alcubierre, teoretisk topfysiker og manden bag "The Alcubierre warp drive", den teoretiske løsning på hvordan vi kan bevæge os hurtigere end lyset.

 "Skylon". Feature om den nye raketmotor "Sabre" og raketflyet "Skylon", begge under konstruktion hos den den britiske virksomhed "Reaction Engines". Interview med John Leif Jørgensen, professor i rumfartsteknologi, DTU Space.

Forår 2013


Undervisning og vejledning, Virksomhedsstudier og Master i Oplevelsesledelse, RUC. Temaseminar i oplevelsesledelse. Forelæsninger vedr. virksomhedsetik, vejledning i oplevelsesdesign, socialt entrepreneurskab m.m.

2012


Undervisning og vejledning, Virksomhedsstudier og Master i Oplevelsesledelse, RUC. Temaseminar i oplevelsesledelse. Forelæsninger vedr. virksomhedsetik, vejledning i oplevelsesdesign, socialt entrepreneurskab m.m.

Udvikling af forslag til Dansk-Brasiliansk forretningsudvikling i Belo Horizonte, Minas Gerais.

Perspektiverende udvikling af af oplevelsesbaseret e-læring for Master i oplevelsesledelse til brug i yderområder, projekt "MOLLY".

Webdocs: "Den Jernhårde oplevelse" - om verdens værste virksomhed "Vale"s fremfærd i Brasilien, og "Cynthia og pão de quijo-fabrikken" - om en lille entreprenør i den Brasilianske oplevelsesøkonomi.

Undervisning og vejledning, Virksomhedsstudier og Master i Oplevelsesledelse, RUC. Temaseminar i oplevelsesledelse. Forelæsninger vedr. virksomhedsetik, vejledning i oplevelsesdesign, socialt entrepreneurskab m.m.

2010-11:

Udvikling af forslag til Brasiliansk del af Workshop i Entrepreneurskab og Innovation, Wofie. Belo Horizonte, Minas Gerais.

Undervisning og vejledning, Virksomhedsstudier og Master i Oplevelsesledelse, RUC
Forelæsninger vedr. virksomhedsetik, vejledning i oplevelsesdesign, socialt entrepreneurskab m.m., kurser i problemorienteret projektarbejde,

Workshop i problemorienteret projektarbejde for kinesiske universitetslærere.

Projektledelse af udvikling af oplevelsesbaseret e-læringskoncept for Master i Oplevelsesledelse i forbindelse med udlagt undervisning på Bornholm og Thy (afsluttet).

Pædagogisk konsulent på Wofie, Workshop for Innovation and Entrepreneurship, Aalborg Universitet: Wofie

Deltagelse i FILE Symposium - Festival Internacional de Linguagem Electronica, Sao Paulo July 27th - 30th 2010. Lecture: Digital art forms as experience designs for international development? Slides og paper ved henvendelse.

Udvikling og vejledning, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, København.

Udvikling af oplevelsesbaseret e-læringskoncept for Master i oplevelsesledelse til brug i yderområder, projekt "MOLLY".

Efterår 2009:

Udvikling af blogbaseret website under ekskursion til Mallorca for MOLLY. Konceptet blev kaldt Students on the run. Se blogsite: Muligheden af en ø.

Projektvejledning, workshops.

Master i Oplevelsesledelse (MOL): Kursus i specialeskrivning, projektvejledning, studiekoordinering, webredaktion.

Virksomhedsstudier, RUC: Temaseminar i "Oplevelsesledelse".

Forår 2009:

Virksomhedsstudier, RUC: Temaseminar i "Oplevelsesledelse".

Projektvejledning. Projektemner: Fairtrade, oplevelsesbaseret forretningsudvikling, Oplevelser og socialt entrepeneurskab i udviklingslande, oplevelsesbaseret udvikling af offentlig trafik, udvikling af filmfestial med film fra udviklingslande. CSR som udviklingsredskab.

Specialevejledning: Meningsledelse, Udvikling af kreativitetsstøttende software.

2008:

Deltagelse med paper i konferencen: Cultural Production and Experience - Strategies, design and everyday life. November 13-14. Full paper (pdf):  Global Experience Design for Development? The Case of Digidi Ghana. 

Deltagelse i radioprogrammet "Kulturkontoret", 24. oktober. Debat om oplevelsesøkonomi, kunst og værdier.

Virksomhedsstudier, RUC: 2 temaseminarer i "Oplevelsesledelse", projektvejledning. Projektemner: oplevelser som internationalt udviklingsredskab, Corporate Social Innovation,
oplevelsesbaseret kommunikation, forandringsledelse, økoturisme.

Master i Oplevelsesledelse: Kursus i specialeskrivning, projektvejledning, studiekoordinering, webredaktion.

Projektudviklingskonsulent for Københavns Internationale Teater vedr. projekt LysLyd.

Oplæg om værdibaseret oplevelsesdesign og ledelse ved Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm (20. maj).

Vejledning af grupper og enkeltstuderende på Virksomhedsstudier og Master i Oplevelsesledelse. (ca. 35). Projektemner: Den politiske forbruger, Økooplevelsescenter på Grønland, Dubai og legitimitet, Etik og on/of-line-fællesskaber,  Værdiledelse, Grænser for anerkendende ledelse, Innovation i musikbranchen, Kulturudvikling i Roskilde, Digital radio i Paris, Vidensprocesser i organisationer, oplevelses- og værdibaseret innovation i bibliotekssektoren.

Projektudviklingskonsulent for Zoomstory Aps. i samarbejde med arkitektgruppen NORD. Vedr.værdibaseret udvikling af arkitektur til udsatte børn. Under fortsat udvikling i Kerteminde.

Temaseminar i "Oplevelsesledelse. Virksomhedsstudier, RUC. 8 kursusgange i foråret 2008. Præsentation og oversigt ->

Workshop: Oplevelsesdesign: Master i Oplevelsesledelse, RUC, 22, 23 februar, 8, 28  marts, 26. april. (gentaget i foråret 2009,denne gang i samarbejde med M/S Halfmachine)
Artikel i Dagbladet Information: Den meningsfulde oplevelse. 4. februar 2008. Online ->

Aktiviteter i 2007:

Radioreportage fra Ghana: Digitale medier som udviklingsredskab: fair trade på nettet. DR Harddisken (30 min.). 6. december 2007.


Positions:

August 2008 -> present
Lecturer (ekstern lektor), Department of Social Science and Business, Roskilde University.

August 2014 - July 2017
Lecturer (ekstern lektor), The Royal School of Library and Information Science, University of Copenhagen.

January 2010 - january 2011
Associate professor, Department of Communication, Aalborg University - Copenhagen Campus.

January 2009 - December 2011
Project manager. The Department of Communication, Business and Information Technologies, Business Studies.

August 2007 - Juli 2008
Lecturer (ekstern lektor),  The Department of Communication, Business and Information Technologies, Business Studies.
Journalist, Danish Broadcasting System.

January 2006 - Juli 2007
Amanuensis, Department of Media, Cogntion and Communication, University of Copenhagen.

July 2005 – August 2006
Temporary associate professor, Department of Communication, Journalism and Computer
Science, Roskilde University

January 2002 – July 2005
Assistant professor, Department of Communication, Journalism and Computer Science,
Roskilde University.

September 2001 – January 2002
Research assistant professor, Department of Communication, Journalism and Computer
Science, Roskilde University. January 2001 – April 2001 and July 2001 – august 2001
Research Assistant, Department of Communication, Aalborg University.

August 1998 - January 1999
Visiting Scholar, The Media Interface and Network Design Lab, Michigan State University

August 1997- January 2001
PhD-student. Department of Humanistic Informatics and The VR Media Lab, Aalborg University

1996 - 1997
Research Assistant, Department of Communication, Aalborg University.

1995-1996
Teaching Assistant. Department of Communication, Humanistic Informatics and Computer
Science, Aalborg University.

1994-1995
Teaching Assistant. University of Copenhagen, Department of Nordic Philology.

1992-1993
Studies at University of California at San Diego (UCSD. Department of Communication,
Department of Cognitive Science and Laboratory of Comparative Human Cognition.
Supervisors: Aaron Cicourel, Hugh Mehan, Michael Cole og Yrjo Engeström. Field study
of ”The Fifth Dimension”.

1985-94
Studies at University Copenhagen, Departments of Nordic Philology and Humanistic Informatics.